A Mosonmagyaróvári Vízitársulat Intézőbizottsága pályázatot hirdet

IGAZGATÓI

állás betöltésére


1. Munkaviszony időtartama:

Három hónap próbaidő után tevékenységét az alapszabályban és a Társulat belső szabályaiban meghatározottak szerint, határozatlan időre szól munkaszerződéses, vagy egyéb jogviszony alapján.

2. Foglalkoztatás jellege: kötetlen munkaidő.

3. Munkavégzés helye:

A Mosonmagyaróvári Vízitársulat működési területe
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.

4. Munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

• A társulat szakmai és gazdasági tevékenységek irányítása,
• Társulati kezelési vízi- létesítményeken a közfeladatok ellátása,
• A társulat munkaszervezete felett munkáltatói jogok gyakorlása,
• Önállóan képviseli a társulatot harmadik személyekkel szemben,
• Jó kapcsolat kialakítása az Önkormányzatokkal, tagokkal,
• A társulat működési költségeinek optimális szinten tartása.

5. Pályázati feltételek:

• Felsőfokú szakirányú végzettség: - vízépítő mérnök, területi vízgazdálkodás,
• Erkölcsi bizonyítvány (megkérés igazolása és utólag csatolhatja),
• Legalább B kategóriás jogosítvány,
• Minimum 3 éves szakmai gyakorlat,
• Felelős műszaki vezetői jogosultság,
• Javadalmazás: megállapodás szerint.    

6. Munkáltatói jogok:
             Az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat a társulat Elnöke
             gyakorlja.
 
7. A pályázathoz benyújtandó iratok, információk:

• Szakmai önéletrajz,
• Képesítést bizonyító okiratok másolata,
• A munkakör betöltéséhez tartozó szakmai program,
• Havi fizetési igény megjelölése (bruttó)
• A pályázó által betölthető munkakör legkorábbi időpontjának megadása,
• Fizetésen kívüli egyéb igények megjelölése.

8. Benyújtásának módja:

Postai úton a Mosonmagyaróvári Vizitársulat címére (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.) Fazekas Imre IB. elnöke részére.

9. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 30.

A Bíráló Bizottság ( IB. Elnök, FB. Elnök, Igazgató ) a pályázatokat kiértékeli, az általa alkalmasnak tartott pályázókat személyes meghallgatásra meghívja, a meghallgatás eredményeként sorrendiséget felállítva – javaslatot tesz az IB. - nek a kinevezésre – az IB. dönt.


Mosonmagyaróvári Vízitársulat
               Intézőbizottsága

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting