MEGHIVÓ

Értesítem, hogy a Mosonmagyaróvári Vízitársulat éves rendes Küldöttgyűlését
2021. szeptember 23– án (csütörtök) 9 óra 30 perckor tartja az Ásványrárói Polgármesteri Hivatal  (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.) dísztermében, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1.    Küldöttgyűlés megnyitása.

2.    Beszámoló a 2020. évi munkákról és a társulat gazdálkodásáról.
       Előadó: Prémus Károly igazgató

3.    Felügyelő Bizottság beszámolója, a 2020. évi mérleg elfogadása.
       Előadó: Rácz Róbert a Felügyelő Bizottság elnöke.

4.    2021. évi munka- és pénzügyi terv meghatározása. Tájékoztatás a 2021. évben történtekről.
        Előadó: Prémus Károly igazgató

5.    Tisztségviselők megválasztása, döntés a díjazásuk megállapításáról.
        Előadó: Krass-Tóth Melinda a Jelölőbizottság elnöke, Rácz Róbert FB elnök

6.   Egyéb ügyek

Ha a Küldöttgyűlés a meghirdetett időpontban nem lesz határozatképes, úgy a második Küldöttgyűlést ugyanazon a helyszínen és napirendi pontokkal 2021. szeptember 23- án
10 órakor tartjuk, amely Küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintett nélkül határozatképes.

Ásványráró, 2021. szeptember 8.

                                                                                    Tisztelettel:

                                                                              Fazekas Imre sk.
                                                                                     IB elnöke

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting