M E G H Í V Ó

       

Értesítem, hogy a Mosonmagyaróvári Vízitársulat éves rendes Küldöttgyűlését

2016. április 7– én (csütörtök) 9 óra 30 perckor tartja a Flesch Károly Kulturális Központ (Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.) emeleti előadótermében, amelyre tisztelettel meghívom.

 Napirendi pontok:

  1.  Elnöki megnyitó.

Előadó: Fazekas Imre a Társulat elnöke

  1. Beszámoló a 2015. évi munkákról és a társulat gazdálkodásáról.

Előadó: Prémus Károly igazgató

  1. Felügyelő Bizottság beszámolója, a 2015. évi mérleg elfogadása.

Előadó: Rácz Róbert a Felügyelő Bizottság elnöke.

  1. 2016. évi munkaterv meghatározása.

Előadó: Prémus Károly igazgató

  1. Tisztségviselők megválasztása.

           Előadó: Krass-Tóth Melinda a Jelölőbizottság elnöke

  1. Döntés a tisztségviselők díjazásának megállapításáról.

           Előadó: Rácz Róbert a Felügyelő Bizottság elnöke

      7.   Egyéb ügyek

 

Ha a Küldöttgyűlés a meghírdetett időpontban nem lesz határozatképes, úgy a második Küldöttgyűlést ugyanazon a helyszínen és napirendi pontokkal 2016. április 7- én 10 órakor tartjuk, amely Küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintett nélkül határozatképes.

 

Mosonmagyaróvár, 2016. március 18.

 

                                                          Tisztelettel:

                                                                                        Fazekas Imre sk.

                                                                                              IB elnöke


2015. évi tényleges fenntartás

2016. évi tervezett fenntartás

Jegyzőkönyv

Aláírt jegyzőkönyv

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting